Samen professionaliseren voor meer maatwerk.

Hoofdlezing

Anton Horeweg - Traumasensitieve SchoolIn Amerika ontstond,door nieuwe wetenschappelijke kennis over trauma en de gevolgen, in 2005 de beweging Trauma-Sensitive Schools. In Nederland en België is er een voorzichtig begin gemaakt met deze manier van kijken naar gedrag. Er is steeds meer belangstelling voor kennis over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat getraumatiseerde kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat op dit ogenblik doen in onze scholen.

In deze lezing gaan we wat dieper in op trauma en wat de gevolgen van getraumatiseerd zijn in de klas kunnen betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Kinderen die zichzelf niet kunnen reguleren en die niet tot leren komen. U herkent dat gedrag vast en de hardnekkigheid ervan ook. Straffen en belonen lijken niet te werken.

 We gaan bekijken of we ons eigen leerkrachtgedrag moeten herzien.  Soms vergt trauma een andere kijk op gedrag en vooral ook een andere kijk op hoe wij als leerkrachten met deze kinderen moeten omgaan.   Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

Beide boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. Na Wat stuitert daar door je klas? kwam in 2018 De traumasensitieve school uit.

Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Hij heeft zitting in Expertteams  Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.