Samen professionaliseren voor meer maatwerk.

Keuzelezingen ronde 1

Hier kunt u een keuze maken uit een van de 5 lezingen / workshops voor ronde 1:


Kees van Overveld - Leer kinderen levensvaardigheden


Kinderen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door op school. En of ze willen of niet; ze zullen moeten leren omgaan met andere kinderen. Niet ieder kind zal op elk moment sociaal geaccepteerd gedrag laten zien. Sommige kinderen zijn daar in de ontwikkeling nog niet aan toe, andere kinderen vinden het eng en weer een andere groep heeft bijvoorbeeld de benodigde kennis of vaardigheden niet. Om goed te kunnen omgaan met anderen is het belangrijk dat je kunt omgaan met jezelf. Het gaat dan bijvoorbeeld over het omgaan met heftige emoties als boosheid, verdriet of blijheid. Kees van Overveld zal in deze lezing betogen dat de school een rol heeft in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hij vraagt aandacht voor sociaal-emotioneel leren. Zijn boodschap: leer leerlingen levensvaardigheden!


Ard Nieuwenbroek - Perfectionisme bij jongeren: een onderschatte uitdaging!


Veel jongeren hebben er last van: perfectionisme. Ze stellen extreem hoge eisen aan zichzelf en gaan daaraan uiteindelijk ten onder. In deze lezing verkennen we dit thema en worden er mogelijkheden aangereikt om deze jongeren niet alleen op te merken, maar ze ook te begeleiden.

Ard Nieuwenbroek, auteur van het boek Perfectionistische leerlingen , werkt al decennia aan mogelijkheden om jongeren sociaal-emotioneel goed te kunnen begeleiden. Van zijn hand verschenen vele publicaties, onder andere rond het thema faalangst. 


Suzanne Agterberg - Autisme anders bekijken


De lezing 'Autisme ander bekijken' gaat over verder kijken dan gedrag dat je ziet, en zoeken naar individuele oorzaken van dat gedrag. Als je daar je ondersteuning op aan kunt laten sluiten, heb je veel gewonnen. Deze visie vindt inmiddels op veel (speciaal onderwijs) scholen zijn weg. Door in te steken op individuele behoeften, beperkingen, maar ook kwaliteiten van kinderen met autisme, is er minder stress, meer welbevinden en daardoor (veel) meer ruimte voor ontwikkeling. 

Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft 20 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Haar masterstudie gedragsspecialist (MSEN) sloot zij cum laude af. Met haar onderzoek dat aan de basis stond van het autismepaspoort dat zij zelf ontwikkelde, won ze in 2014 verschillende prijzen. Suzanne schreef twee boeken: Autisme ander bekijken - omdat geen kind hetzelfde is (2015) en het psycho-educatieboek voor tieners Vind je eigen weg met jouw autisme (2018). Deze boeken vormen de basis voor verschillende lezingen en cursussen die zij geeft vanuit haar bureau Spectrumvisie.

Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een 'anders dan anders kind' was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis en onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.


Jacqueline van de Sande - ADHD en meisjes 'druk en dromerig'


ÄDHD-vriendelijk' programma met een interactieve presentatie, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Hierbij maakt de spreker gebruik van eigen ervaringen. Na afloop weet u hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien. Begrijpt u waarom deze meisjes doen zoals ze doen en hoe zij zich kunnen voelen. Heeft u oog voor hun positieve eigenschappen en weet u wat zij nodig hebben.

ADHD kan er bij meisjes anders uitzien dan bij jongens. Zij laten in mindere mate druk en storend gedrag zien, waardoor de symptomen niet of pas op latere leeftijd worden herkend. De kans op 'gevolgschade' is daarom groot. In deze lezing wordt verteld welke signalen meisjes afgeven en hoe u deze kunt herkennen. Welke invloed ADHD heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van deze meisjes. Wat zij nodig hebben en hoe zij gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Jacqueline van de Sande is werkzaam in de jeugdzorg als POH-GGZ Jeugd en schoolmaatschappelijk werker primair onderwijs. Zij is ervaringsdeskundige, ook als ouder en auteur van Druk en Dromerig - ADHD bij meisjes (SWP 2018). Voor ouders, leerkrachten en meisjes. 


Pearson - WISC III / V


De nieuwe wereld, de nieuwe WISC-V. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de verschillen tussen de WISC-III en de WISC-V. Spreken we nog steeds over een totaal IQ als getal? Wat betekent crystallized en fluide intelligentie? Geen performaal en verbaal IQ meer, dus wat kunnen we te lezen krijgen in de verslagen/rapporten die we ontvangen? En vooral, wat kunnen we hier uit concluderen? Wat is de meerwaarde van de indexen en welke informatie geeft dat u als remedial teacher? Aan de hand van een voorbeeldrapport wordt geprobeerd om de vertaalslag te maken naar uw dagelijkse praktijk.

De workshop wordt gegeven door, Liesbeth Lempens en Kathelijne Tijs, beiden werkzaam als Sales Consultants bij Pearson Benelux BV.