Samen professionaliseren voor meer maatwerk.

Keuzelezingen ronde 2

Hier kunt u een keuze maken uit een van de 5 lezingen / workshops voor ronde 2:


Marion van de Coolwijk - Beelddenken: onze visuele leerstijl en het signaleren ervan met het Wereldspel


Mensen verwerven en verwerken hun informatie in de babytijd puur visueel zintuiglijk: een oorspronkelijke leerstijl die we in Nederland ook wel beelddenken noemen, maar in de wetenschap bekend staat als visual memory, oftewel visueel leersysteem. Een holistische, divergerende en associatieve manier van denken, waar kijken en ervaren de basis vormen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het menselijk brein rond de kleutertijd al een voorkeur ontwikkelt voor het of het visuele denken of het verbale denken. Deze voorkeur blijft het gehele leven aanwezig en is ook voor een groot deel erfelijk bepaald. Tijdens deze lezing zal middels enkele testen blijken wat uw voorkeur van denken is.

Rond het elfde/twaalfde levensjaar van mensen (einde basisschool) is er gezonde balans in ons brein ontstaan tussen het oorspronkelijke beelddenken en het aangeleerde talige denken. Beide manieren van informatieverwerving en verwerking kunnen worden toegepast. Tenminste... zo zou het moeten zijn. Maar uit een eerste tweejarig Nederlands onderzoek naar beelddenken door de Universiteiten Utrecht en Groningen i.s.m. SLO en in opdracht van Stichting Beelddenken komt naar voren dat veel leerlingen de basisschool verlaten met een tekort aan verbale capaciteiten. (2017, Suijkerbuijk, Jonker, Van den Bos & Kroesbergen) Denk hierbij aan leerlingen met dyslexie, concentratieproblemen en/of een lage cognitie. Zij blijven noodgedwongen visueel denken. Maar ook hoogbegaafde leerlingen, ervaren problemen bij het talige denken (onderwijs) doordat ze zich niet bewust zijn van de noodzaak ervan op school. 

Niet het beelddenken zelf is dus de oorzaak van (leer)problemen, maar de mate van verbale denkcapaciteiten die een leerling eind basisschooltijd bezit. Wie het talige denken onder de knie krijgt, is een ster op school! Om te bepalen of een leerling visueel en/of verbaal denkt, is er het Wereldspel: het enige gestandaardiseerde non-verbale onderzoeksinstrument voor jeugd van 5 tot 15 jaar dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken en diagnosticerende gesprekken. Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op de theorie, praktijk en achtergronden van het werken met het Wereldspel. 

Marion van de Coolwijk is directeur van Instituut Kind in Beeld, een landelijke onderwijsorganisatie met honderden aangesloten onderwijsprofessionals, en educatieve uitgeverij, bekend van de succesvolle beginnend leesmethode LetterKlankStad. Vanaf begin deze eeuw ontwikkelden en verzorgen zij de diagnostiek opleiding EXPERT Beelddenken waarin het signaleren met het Wereldspel onderdeel vanuit maakt, en de opleiding Leren Leren Methode rondom visuele leerbegeleiding. Marion schreef meer dan 200 kinder- en jeugdboeken, waaronder de series Ik ben niet bom, De olijke tweeling, MZZLmeiden en vele AVI-leesboeken. Als speciaal adviseur van de Stichting Beelddenken Nederland zet zij zich in voor meer begrip en erkenning voor het visuele denken en leren. 


Pieternel Dijkstra - Effectieve leerstrategieën


Leren moet je leren. Dat gebeurt lang niet altijd. Het gevolg: leerlingen worstelen onnodig met het leren, er wordt ondergepresteerd, en leerlingen kunnen hun motivatie voor school verliezen. Leerlingen helpen leren kan aan de hand van 14 evidence-based leerstrategieën. In deze lezing wordt ingegaan op welke dat zijn en wordt, van een aantal, besproken hoe je de inzet ervan door leerlingen kunt stimuleren. 

Dr. Pieternel Dijkstra is sociaal psycholoog, docent, onderzoekster en auteur en schreef het boek Zelfregulerend leren: Effectiever leren met leerstrategieën. Bij het boek zijn ook een set trainingskaarten en een poster ontwikkeld voor gebruik in coaching en in de klas. Voor meer informatie, kijk op de website www.strategievoorleren.nl


Janneke van Olphen - Een frisse kijk op hoogsensitiviteit 


Is iemand hoogsensitief of heeft iemand een hoge sensitiviteit? Hoogsensitieve/hooggevoelige kinderen hebben flink wat kwaliteiten in hoge mate. Hooggevoelige kinderen met een sterke wil al helemaal. Hooggevoeligheid an sich is dus nooit een probleem. Moeilijkheden kunnen ontstaan door de manier waarop het kind met de eigen gevoeligheid omgaat, en/of de context van het kind in bredere zin. Een set kwaliteiten in hoge mate bezitten, kun je vergelijken met het bezitten van een scherp topmes: het kost wat meer tijd en specifieke vaardigheden om hier zo mee om te gaan dat je jezelf niet snijdt! Tijdens deze interactieve lezing met een flinke vleug humor, krijg je op een verfrissende en inspirerende manier inzicht in hooggevoeligheid en in hooggevoeligheid met een sterke wil. Daarnaast leer je wat de belangrijkste concrete aandachtspunten zijn om een kind te helpen op een gezonde manier met zijn/haar hooggevoeligheid te leren omgaan.

Janneke van Olphen is psycholoog gespecialiseerd in hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, in het bijzonder in de combinatie hooggevoelig & strong-willed (sterke wil). (H)erkenning van deze uitdagende set aan kwaliteiten, is Janneke's missie en levenswerk geworden. Ze geeft met haar bedrijf enVie - Gevoeligheid Grootbrengen cursussen aan ouders en opleidingen aan professionals. Janneke is tevens auteur van het boek Het hooggevoelige kind met een sterke wil en, samen met Josina Intrabartolo, van de boeken Draakje Vurig en Draakje Vurig op school.


Marjolein Broring - Reflexintegratie 


Om tot leren te komen moet een kind bepaalde basisvaardigheden hebben ontwikkeld. Waar men op school vooral kijkt naar de cognitieve vaardigheden, kijk ik naar de (psycho)motorische vaardigheden die een kind moet bezitten om zich te ontwikkelen. Ik zet hier veel reflexintegratie voor in omdat de basis van onze ontwikkeling begint bij de ontwikkeling van reflexen. Reflexen zorgen ervoor dat een kind zichzelf in veiligheid kan brengen, maar ze zorgen er ook voor dat een kind zich lichamelijk kan ontwikkelen. Ik ga je in deze lezing vertellen waar de basis van de ontwikkeling van het kind begint en waaraan je kunt zien wat een kind nog nodig heeft om tot leren te komen. 

Marjolein Broring woont met haar gezin in Ommen. Ze is begonnen in het onderwijs, maar runt sinds 2011 haar zelfstandige praktijk Buro Lein, in het individueel begeleiden van kinderen. Sinds 2014 werkt ze in haar praktijk veel met reflexen en psychomotorische remedial teaching. De basisgedachte achter haar werk is: werken aan het fundament om beter te kunnen functioneren. Leren begint bij een goed fundament! Meer lezen over het werk van Marjolein, lees haar blogs op haar Facebookpagina Buro Lein Ommen of ga naar haar gelijknamige website. 


Margreet Smit - De gedragswaaier 


Ook al is hun intentie goed, toch vertonen leerlingen soms ongewenst gedrag. Hoe ga je daar als leerkracht op een positieve manier mee om? De Gedragswaaier geeft snel en praktisch antwoord op hulpvragen. Een kind is veel meer dan het gedrag waar je soms tegenaan loopt. We labelen daarom niet het kind zelf, maar het type gedragingen dat hij vertoont. Ieder kind verdient passend onderwijs: de hulp en aandacht die hij nodig heeft. Met de Gedragswaaier kun je op een goede manier inspelen op specifieke behoeften. 

Tijdens deze workshop neem ik jullie kort mee in de theorie die achter de Gedragswaaier ligt en vertel ik jullie op welke manier de waaier is opgebouwd. Ik vraag jullie een casus mee te nemen betreft het gedrag van een leerling waar je in jouw dagelijkse praktijk 'tegenaan loopt'. Met de Gedragswaaier als middel (en door het delen van ervaringen) ga je aan de slag met je eigen casus, zodat je jouw uitgewerkte plannetje de volgende dag al praktisch kunt toepassen.

Margreet Smit gooide na 11 jaar regulier onderwijs het roer om. Waar ze zich voorheen bezig hield met talentontwikkeling en hoogbegaafdheid, wilde ze nu echt graag meer aan de slag met hetgeen waar haar hart ligt: gedrag. In 2012 heeft ze de opleiding gedragsspecialist via K&P opleidingen afgerond met als eindproduct 'De Gedragswaaier'. Een praktisch hulpmiddel voor onderwijsmensen. Ze staat immers met beide benen in die praktijk. vanaf augustus jl. is ze een andere weg ingeslagen en werkt ze nu al een paar maanden in het Speciaal Onderwijs. "Een geweldige uitdaging, ik leer iedere dag bij!"